Изследвания и процедури

Определяне на ванилбадемова киселина (4-хидрокси-3-метоксибадемова киселина)

Съдържание

  1. Определяне на ванилбадемова киселина (4-хидрокси-3-метоксибадемова киселина)
  2. Подготовка за изследването
  3. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на ванилбадемова киселина (4-хидрокси-3-метоксибадемова киселина, ВБК):

  • феохромоцитом
  • невробластом
  • ганглионевробластом

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина (диуреза);

Събирането на урината започва и приключва сутринта. Вечерта в деня на изследването и в края на периода на събиране на урината чрез прибавяне на концентрирана солна киселина рН на събраната урина се коригира до 1 (проверка с хартиен индикатор).

Съхранение:

  • в хладилник - 1 седмица
  • дълбоко замразена урина (-20 °С) - един месец

Принцип на изследването

Ванилбадемовата киселина се екстрахира от урината и с помощта на хроматографски способ се отделя от други разградни продукти на катехоламините. Количеството в съответната проба се изчислява или чрез измерване на повърхността на "хроматографското петно", или фотометрично.

Дофаминът, норадреналинът и адреналинът са невротрансмитери за цялата нервна система. Те са продукти на обмяната на фенилаланина и тирозина. Медулата на надбъбреците, която представлява специализиран ганглий на симпатиковата нервна система, и симпатиковите ретроперитонеални и интраторакални ганглии съдържат големи количества норадреналин и адреналин (в медулата на надбъбреците в съотношение 1:5).

Туморите на тази тъкан, образуващи адреналин, се означават като феохромоцитоми. Тяхната диагностика се основава на определянето на разградните продукти на адреналина и норадреналина в урината. Най-често се изследва количеството на отделената ванилбадемова киселина (ВБК) в урината. Tози показател има най-високата диагностична чувствителност, а при грижлива подготовка на изследваните - и желаната специфичност.

Прякото определяне на норадреналин и адреналин е показано преди всичко в случаи, когато е необходимо локализирането на феохромоцитома (изследва се кръв от долната празна вена, получена чрез катетеризиране).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари