Изследвания и процедури

Определяне на ванилбадемова киселина (4-хидрокси-3-метоксибадемова киселина)

Съдържание

  1. Определяне на ванилбадемова киселина (4-хидрокси-3-метоксибадемова киселина)
  2. Подготовка за изследването
  3. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на ванилбадемова киселина (4-хидрокси-3-метоксибадемова киселина, ВБК):

  • феохромоцитом
  • невробластом
  • ганглионевробластом

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина (диуреза);

Събирането на урината започва и приключва сутринта. Вечерта в деня на изследването и в края на периода на събиране на урината чрез прибавяне на концентрирана солна киселина рН на събраната урина се коригира до 1 (проверка с хартиен индикатор).

Съхранение:

  • в хладилник - 1 седмица
  • дълбоко замразена урина (-20 °С) - един месец

Принцип на изследването

Ванилбадемовата киселина се екстрахира от урината и с помощта на хроматографски способ се отделя от други разградни продукти на катехоламините. Количеството в съответната проба се изчислява или чрез измерване на повърхността на "хроматографското петно", или фотометрично.

Дофаминът, норадреналинът и адреналинът са невротрансмитери за цялата нервна система. Те са продукти на обмяната на фенилаланина и тирозина. Медулата на надбъбреците, която представлява специализиран ганглий на симпатиковата нервна система, и симпатиковите ретроперитонеални и интраторакални ганглии съдържат големи количества норадреналин и адреналин (в медулата на надбъбреците в съотношение 1:5).

Туморите на тази тъкан, образуващи адреналин, се означават като феохромоцитоми. Тяхната диагностика се основава на определянето на разградните продукти на адреналина и норадреналина в урината. Най-често се изследва количеството на отделената ванилбадемова киселина (ВБК) в урината. Tози показател има най-високата диагностична чувствителност, а при грижлива подготовка на изследваните - и желаната специфичност.

Прякото определяне на норадреналин и адреналин е показано преди всичко в случаи, когато е необходимо локализирането на феохромоцитома (изследва се кръв от долната празна вена, получена чрез катетеризиране).

Не пропускайте

Коментари