Изследвания и процедури

Определяне на делтааминолевулинова киселина (ДАЛК)

На английски език: δ-aminolevulinic acid (δ-ALA, 5-aminolevulinic acid)

Съдържание

  1. Определяне на делтааминолевулинова киселина (ДАЛК)
  2. Референтни граници
  3. Интерпретация на резултатите

Показания

  • Порфирии
  • Отравяне с олово или други тежки метали

Биологичен материал

24-часова сборна урина (диуреза).

Съхранение: в хладилник – максимално до 3 дни; при дълбоко замразяване (при -20°С) – 1 месец.

N.B. По време и в края на периода на събиране на урината се проверява нейното рН и когато то е извън 4 – 6, се коригира, за да влезе в тези граници.

Принцип на изследването

С помощта на йонообменни смоли се отделя ДАЛК от порфобилиногена, след което количеството ѝ се определя фотометрично.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари