Изследвания и процедури

Определяне на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК)

На английски език: 5-HIAA

Съдържание

  1. Определяне на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показание за изследване на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК):

  • карциноидни тумори

Подготовка за изследване: следните лекарствени средства интерферират при определянето на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК) и поради това не трябва да бъдат прилагани в деня преди изследването и по време на самото изследване:

  • хлорпромазин (фалшиво понижени стойности)
  • мефенезин (фалшиво повишени стойности)

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина;

Събирането на урината започва и приключва сутринта. Вечерта преди деня, в който се извършва събирането, рН на събраната урина се коригира до 1 с помощта на концентрирана солна киселина (контрол с хартиен индикатор на рН).

N.B. За изключване на карциноид се препоръчва неколкократно изследване, тъй като "изливането" на серотонин от туморните клетки протича интермитентно и еднократното изследване може да пропусне момента на повишена секреция.

Серотонинът (5-хидрокситриптаминът) се получава в организма в резултат на обмяната на триптофана. Той е широко разпространен хормон с локално действие. В особено висока концентрация се намира в ентерохромафинните клетки на гастро-интестиналния тракт, в тромбоцитите и в клетките на ЦНС. В зависимост от локалната си концентрация серотонинът действа вазоконстриктивно или вазодилатативно. Ускорява перисталтиката на червата. В ЦНС изпълнява функциите на невротрансмитер. В извънклетъчното пространство серотонинът много бързо се инактивира и се разгражда през междинни обменни продукти до 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК). Този метаболит на серотонина преминава в урината и без да търпи по-нататъшни промени, се отделя от организма. Карциноидните тумори на гастро-интестиналния тракт и техните метастази отделят особено големи количества серотонин, което може да бъде установено чрез изследване на 5-хидроксииндолоцетната киселина (5-ХИОК) в урината.

Принцип на изследването

  • 5-хидроксииндолоцетната киселина се екстрахира от урината и екстрактът се подлага на тънкослойна хроматография. Концентрацията в изследвания материал се определя по големината на "хроматографското петно" или фотометрично

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари