Изследвания и процедури

Определяне на 17-кетостероиди (androstenedione, androsterone, estrone, dehydroepiandrosterone)

На английски език: 17-ketosteroid (androstenedione, androsterone, estrone, dehydroepiandrosterone)

Съдържание

  1. Определяне на 17-кетостероиди (androstenedione, androsterone, estrone, dehydroepiandrosterone)
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на 17-кетостероидите:

  • адреногенитален синдром
  • хипофункция на тестисите

Понятието 17-кетостероиди включва андростеронът, дехидроепиандростеронът, хидроксиандростеронът, естронът и разградните продукти на кортизола. Количеството им в урината отразява най-вече секрецията на андрогените в организма.

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина;

По време на събирането се препоръчва съхраняване на урината в хладилник. За изследване се изпращат 20 ml урина, като внимателно се измерва и означават общият обем и периодът от време, през който е извършено събирането.

Принцип на изследването

17-кетостероидите образуват с 1,3-динитробензол и калиева основа виолетови цветни съединения, разтворими в етер, чиято концентрация се определя фотометрично.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари