Изследвания и процедури

Общо количество на отделените естрогени

Съдържание

  1. Общо количество на отделените естрогени
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Подготовка за изследване на общото количество отделени естрогени

Разясняване на начина за събиране при амбулаторни условия на цялото количество отделена за денонощието урина. Препоръчва се изследваният да донесе цялото събрано количество в лабораторията.

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина;

Съхраняване:

  • в домашен хладилник:
    • 7 дни;
    • при - 20 °С - 1 месец;

Принцип на изследването

Естрогените се намират в урината като глюкуронови и сулфатни естери. Под въздействието на концентрирана солна киселина и нагряване се хидролизират и се екстрахират с етер. При нагряване естрогените образуват с хидрохинон и сярна киселина ненаситени въглехидрати, които дават жълто-зелена флуоресценция, която се отчита количествено.

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари