Изследвания и процедури

Метопиронов тест

Показание за провеждане на метопиронов тест:

 • диференциране между първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Медикаментът метопирон (метирапон) потиска активността на ензима 11-бетахидроксилаза, който катализира превръщането на 11-дезоксикортизоловите и кортикостероновите производни в кортизол, съответно кортикостерон. Чрез изкуствено причиняване на този обменен блок плазмената концентрация на кортизола намалява. Чрез това се задвижва хипоталамо-хипофизния регулаторен механизъм - секретира се АКТХ и се стимулира синтезата на хормони от кората на надбъбреците. Тя протича до етапа на 11-дезоксикортикостероиди и там се прекратява поради обменния блок. Натрупват се всички междинни обменни продукти, произведени в местата, "разположени" преди блока. Отделят се в увеличено количество в плазмата и могат да бъдат установени чрез изследване на 17-хидроксикортикостероидите или 11-дезоксикортикостероидите.

Подготовка за изследване: една седмица преди изследването се прекратява приемането на медикаменти с гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

 • 24-часова сборна урина;

Провеждане на теста

 • I ден:
  • 7 часа - започва първият период на събиране на урина
 • II ден:
  • 7 часа - завършва първият период и започва вторият период на събиране на урина
  • В 8, 12, 16, 20, 24 часа се приемат по 750 mg метопирон
 • III ден:
  • 4 часа - приемане на 750 mg метопирон
  • 7 часа - завършва вторият период и започва третият период на събиране на урина
 • IV ден:
  • 7 часа - завършва третият период на събиране на урина

Интерпретация на резултатите

 • Първичен хиперкортизолизъм: липсва повишаване на концентрацията на метаболитите, предшествуващи кортизола, на втория и /или третия ден. Може да има изключение при тумори на надбъбречната кора, при които поради изходно висока синтеза на кортизол самостоятелното въздействие на метопирона не повлиява в достатъчна степен обмяната на кортикостероидите, за да се въздейства върху хипоталамуса и предния дял на хипофизата.
 • Вторичен хиперкортизолизъм - настъпва повишено отделяне на метаболити на втория и в още по-висока степен на третия ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари