Изследвания и процедури

Мед

На английски език: Copper (24-hour urine, total and free blood, and hepatic)

Показание за определяне на мед в организма

  • болест на Уилсън

Биологичен материал

  • серум, 24-часова сборна урина (диуреза);

Вземането на кръв трябва да стане най-много след 30-секундно пристягане на ръката, за да се предотврати промяна в концентрацията на плазмени белтъци.

Човешкият организъм съдържа приблизително 1,1 - 2,3 mmol мед (Cu++) . Органите с най-високо количество мед във вътреклетъчното пространство са черният дроб и централната нервна система. Медта е есенциална съставка на много ензими (цитохромоксидаза, тирозиназа, супероксиддезмутаза и др.) Приетото с храната количество мед се резорбира в червата и се пренася до черния дроб, свързано с албумин. Там медта се включва в състава на церулоплазмина. В хепатоцитите Cu++ се свързва с медтионеин. Повишеното отлагане на мед под формата на купфертионеин в черния дроб и други клетки на организма е причина за болестта на Уилсън. Преобладаващата част от постъпилата в организма мед се отделя с жлъчния сок. Само около 10 % от нея се намират в кръвната плазма. Разположените там купройони се разделят на три части, които се намират в определени съотношения:

  • свързани в церулоплазмин
  • свързани с албумин
  • свободни Cu++ йони

Най-голям е делът на медта, свързана в церулоплазмин, по- малък на свързана с албумина мед и най-малък - на свободните Cu++ йони.

Принцип на изследването

При определяне на концентрацията на медта най-често се използува атомноабсорбционната спектрофотометрия. Измерва се общата концентрация на медта в серума, съответно в урината.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари