Изследвания и процедури

Лактат в гръбначномозъчната течност

Показания за определяне на лактат в гръбначно-мозъчната течност (ликвора)

 • Диференциална диагностика на менингитите
 • Остър бактериален менингит
 • Субарахноидален или интрацеребрален кръвоизлив
 • Злокачествени тумори на централната нервна система (ЦНС)
 • Исхемични инсулти
 • Интоксикации

Биологичен материал

 • пресен ликвор, получен чрез лумбална пункция. Съхраняване на нативния материал в хладилник до 3 часа; след прибавяне на флуорид или EDTA - до 1 ден.

Принцип на изследването

Концентрацията на лактата се определя чрез ензимна реакция.

Референтни граници

 • Референтен обхват: 1,2 - 2,1 mmol/l

Интерпретация на резултатите

Концентрация на лактата над 3,5 mmol/l в ликвора има при:

 • Вирусни менингити
 • Енцефалити
 • Други неврологични заболявания
N.B. В обсега между 3,5 и 3,7 mmol/l не е възможно по концентрацията на лактата да се правят изводи за етиологията на наличен менингит.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари