Изследвания и процедури

Ксилозен тест

Показание за прилагане на ксилозния тест

  • малабсорбция;
N.B. Ксилозният тест е част от изследванията на резорбционната функция на червата.

Монозахаридът D-ксилоза се резорбира с помощта на активен транспорт в горната част на йеюнума. Вероятно това става чрез същата транспортна система, която пренася глюкозата и галактозата. Във всеки случай афинитетът на системата за ксилоза е по-малък от този за глюкоза, съответно галактоза. Поради това само около 60 % от приетата през устата ксилоза се резорбира. Останалата част се разгражда от чревни бактерии. За разлика от глюкозата и галактозата, ксилозата се метаболизира в организма много по-продължително време и поради това тя е подходяща за преценка на резорбционната функция на червата независимо от непълната си резорбция. Около 50 % от резорбираната ксилоза, съответно около 30 % от приетата през устата ксилоза, се отделят в продължение на 24 часа с урината. Най-висока е кръвната концентрация един час след приемането на ксилозата. С оглед да се ограничи влиянието на възможни нарушения на бъбречната функция върху резултатите, предпочита се определянето на концентрацията на ксилозата в кръвта пред определянето на количеството на отделената с урината ксилоза.

Биологичен материал

  • капилярна кръв

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари