Изследвания и процедури

Криоглобулини

На английски език: Cryoglobulins

Съдържание

  1. Криоглобулини
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

  • Нормално не се образува утайка от белтъци;

Интерпретация на резултатите

Отрицателен резултат при:

  • липса на криоглобулини
  • загуба на криоглобулини при получаването на серума поради охлаждане (фалшиво отрицателен резултат)

Положителен резултат при:

  • есенциална криоглобулинемия
  • съпътстваща криоглобулинемия при автоимунни заболявания, инфекциозни заболявания, абсцеси
N.B. Тъй като много от криоглобулините представляват имунни комплекси, а при изграждането им се активира системата на комплемента, при откриване на криоглобулини в серума често се установява успоредно намаление на концентрациите на С3 и С4.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари