Изследвания и процедури

Криоглобулини

На английски език: Cryoglobulins

Показания за изследване на криоглобулини:

  • съдова пурпура
  • болест на Рейно
  • изясняване на етиологично неясни артралгии
  • протеинурии с микрохематурия и парестезии

Биологичен материал

  • серум (получен и съхраняван при 37 °С);

Принцип на изследването

Криоглобулините са белтъци, които се утаяват при охлаждане на кръвта под 37 °С и отново се разтварят при последващо затопляне до 37 °С. Изградени са от моноклонални имуноглобулини или поликлонални имунни комплекси, които съдържат и други белтъци освен имуноглобулини.

Вземането на кръвта и отделянето на серума трябва да се извършват така, че в никой етап биологичният материал да не се оставя при температура под 37 °С. След това серумът се поставя при +4°С  в продължение на 24 часа. В случай че се установи преципитация на белтъци, серумът се загрява отново до 37°С. В продължение на часове криоглобулините отново се разтварят. Освен това качествено изследване е възможно и количествено определяне на концентрацията на криоглобулините с помощта на имунологични методи.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари