Изследвания и процедури

Концентрационна способност на тубулите

Показания за изследването

 • диференциране на полидипсичен-полиуричен синдром
 • преценка на тубулната функция при бъбречни заболявания

При недостатъчно количество на приетите течности вследствие на неизбежните загуби на вода от организма в продължение на часове се повишава осмолалитетът на плазмата. В резултат се секретира адиуретин (антидиуретичен хормон, АДХ, аргинин-вазопресин), който повишава пермеабилитета за вода на дисталните тубули и събирателните каналчета и води до увеличаване на задръжката на вода. Концентрацията на осмотично активните частици в урината нараства. Това не настъпва, когато:

 • Организмът не е в състояние да осигури секреция на АДХ (централен безвкусен диабет). Възможни причини: 
  • възпалителни процеси в ЦНС;
  • мозъчни тумори;
  • черепно-мозъчни травми;
  • нарушения в кръвооросяването на ЦНС;
 • Секретираният АДХ не е в състояние да реализира своето действие (бъбречен безвкусен диабет). Възможни причини:
  • вроден дефект на тубулите (Х-хромозомно, рецесивно унаследяване);
  • бъбречни заболявания
N.B. Въз основа на действието на парентерално въведен АДХ върху концентрирането на урината може да бъдат диференцирани централен и бъбречен безвкусен диабет.

Подготовка за изследването

 • В продължение на три дни преди провеждането на изследването се приема диета, която включва най-малко 70 g белтък и 6 - 8 NaCl дневно;
 • В деня преди изследването се прекратява приемът на течности след 18 часа;
 • Същата вечер преди сън се изпразва пикочният мехур и отделената урина се изхвърля;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари