Изследвания и процедури

Количество на отделените мастни киселини във фецеса

Съдържание

  1. Количество на отделените мастни киселини във фецеса
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на количеството на отделените мастни киселини във фецеса

  • Малабсорбция
  • Малдигестия

Биологичен материал

  • Цялото събрано количество изпражнения през три последователни денонощия се смесва и претегля. Преди изследването изпражненията могат да се запазват максимално два дни в хладилник при -4 С и дълбокозамразени (при -20 °С) най- много до 2 седмици.

Подготовка и принцип на изследването

Подготовка за изследването: един ден преди и по време на продължаващото три дни изследване пациентът получава диета, която съдържа най-малко 70 g и най-много 150 g мазнини, нормално количество въглехидрати и белтъчини и не съдържа зеленчуци, черен или тричав хляб. Една седмица преди изследването трябва да бъде прекъснато лечението с широкоспектърни антибиотици, сулфонамиди или медицински въглен, а един ден преди изследването - приложението на панкреасни ензими. Принцип на изследването: естерифицираните мастни киселини, съдържащи се в изпражненията от изследваната сборна проба, при алкално рН и загряване се осапуняват. Прибавената солна киселина ги превръща в недисоциираща се кисела форма. Екстрахират се с петролеев етер. Чрез титруване с натриева основа се определя отделеното количество мастни киселини.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари