Изследвания и процедури

Количествено определяне на глюкоза в урината

Съдържание

  1. Количествено определяне на глюкоза в урината
  2. Референтни граници. Интерпретация на резултатите

Показания за количествено определяне на глюкоза в урината

  • Захарен диабет

Биологичен материал

  • Сборна урина

Оправдано е събирането на урината в няколко порции през денонощието в зависимост от приложението на инсулин. Възможно е и изследването на 24-часова сборна урина (диуреза). Във всеки случай за намаляване на замърсяването с бактерии, съответно за намаляване на бактериалния растеж, се препоръчва прилагането на консервант. Най-често се въвеждат предварително 5 ml разтвор на тимол (100 g тимол в 1 l изопропанол) в съда, в който ще се събира урината.

Принцип на изследването

Определянето става поляриметрично или с методи, използвани за определяне на глюкоза в кръвта.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари