Изследвания и процедури

Количествено определяне на белтъка в урината

Съдържание

  1. Количествено определяне на белтъка в урината
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за количествено определяне на белтъка в урината

  • Бъбречни заболявания
  • Интоксикации
  • Мултиплен миелом
  • Макроглобулинемия на Валденстрьом

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина

Принцип на изследването

Белтъкът се утаява със сулфосалицилова киселина и натриев сулфат. Степента на възникващата мътнина се използва за преценка на концентрацията на белтъка в урината. С помощта на данни за времето, през което е събрана урината, и обема на отделената урина може да се изчисли количеството белтък, отделен с урината за единица време.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари