Изследвания и процедури

Количествено определяне на белтък в гръбначномозъчната течност

Съдържание

  1. Количествено определяне на белтък в гръбначномозъчната течност
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за количествено определяне на белтък в гръбначно-мозъчната течност:

  • Положителна находка за повишена белтъчна концентрация по Панди
  • Възпалителни процеси в ЦНС
  • Тумори на главния и гръбначния мозък
  • Херния на nucleus pulposus

Биологичен материал

  • гръбначно-мозъчна течност, която е съхранявана в хладилник не по-дълго от 6 дни. Гръбначн-мозъчна течност с рязко повишен брой на клетки най-напред се центрофугира и надстоящата течност се изследва за белтък.

Принцип на изследването

Белтъците се преципитират със сулфосалицилова киселина. Съдържащият се в реактива натриев сулфат улеснява флокулацията на денатурираните белтъци. Интензитетът на мътнината се използува за измерване на концентрацията на белтъка.

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари