Изследвания и процедури

Количествено определяне на белтък в гръбначномозъчната течност

Съдържание

  1. Количествено определяне на белтък в гръбначномозъчната течност
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за количествено определяне на белтък в гръбначно-мозъчната течност:

  • Положителна находка за повишена белтъчна концентрация по Панди
  • Възпалителни процеси в ЦНС
  • Тумори на главния и гръбначния мозък
  • Херния на nucleus pulposus

Биологичен материал

  • гръбначно-мозъчна течност, която е съхранявана в хладилник не по-дълго от 6 дни. Гръбначн-мозъчна течност с рязко повишен брой на клетки най-напред се центрофугира и надстоящата течност се изследва за белтък.

Принцип на изследването

Белтъците се преципитират със сулфосалицилова киселина. Съдържащият се в реактива натриев сулфат улеснява флокулацията на денатурираните белтъци. Интензитетът на мътнината се използува за измерване на концентрацията на белтъка.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари