Изследвания и процедури

Карциноембрионален антиген

На английски език: Carcinoembryonic antigen (CEA)

Показание за определяне на карциноембрионалния антиген (СЕА):

  • контрол на ефекта от лечението на СЕА-положителни тумори

Биологичен материал

  • серум;

Карциноембрионалният антиген (СЕА) е гликопротеин, който се образува по време на феталния период предимно в клетките на храносмилателната система. Във възрастния организъм количеството на образуващия се СЕА е толкова малко, че в кръвната плазма могат да бъдат установени само много ниски концентрации. Повишена плазмена концентрация на СЕА се намира особено често при някои злокачествени тумори, но също така и при други, ненеопластични заболявания.

N.B. СЕА е туморноасоцииран, но не туморноспецифичен антиген. Повишени плазмени концентрации се установяват едва при масивно разрастване и метастазиране на тумора. Поради това този параметър не е подходящ за ранна диагностика на тумори. Основното му приложение е проследяването на ефекта от лечението при неопластични заболявания, при които в началото на лечението е била установена висока плазмена концентрация на СЕА.

Принцип на изследването

Поради ниските концентрации на показателя надеждни резултати се получават чрез имуноензимни или радиоимунологични определяния.

Референтни граници

Възрастни:

  • референтен обхват: под 2,5 μg/l
  • граничен обхват: 2,5 - 10 μg/l

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности се наблюдават при:

  • СЕА-положителни тумори (карциноми на колона, ректума, панкреаса, бронхите, гръдната жлеза и стомаха)
  • туморни рецидиви или метастазиране на посочените пo гoрe карциноми след преходно намаляване на концентрацията в хода на лечението. Повторното повишаване на концентрацията по правило предхожда клиничната симптоматика.
N.B. Стойности на СЕА, които попадат в граничния обхват или са разположени малко над горната му граница, могат да бъдат намерени при възпалителни и улцерозни изменения на дебелото черво, при панкреатит, белодробен емфизем, алкохолизъм и при усилено тютюнопушене.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари