Изследвания и процедури

Изследване на стомашната секреция

Показания за провеждане на изследването

 • хроничен атрофичен гастрит;
 • съмнение за наличен синдром на Цолингер - Елисън;
 • проследяване на ефекта от проведена ваготомия;

Подготовка и провеждане на изследването

 • Прекратяване на приемането на лекарствени средства 24 часа преди провеждането на изследването. Това важи най-вече за антихолинергичните, антиацидните и седативните средства и атропина;
 • Гладуване в продължение на 12 часа през нощта, предхождаща изследването;
 • По време на изследването пациентът лежи на лявата си страна.
 • Въвежда се стомашна сонда, чийто връх трябва да бъде разположен в антрума. Правилното разположение на сондата може да се провери чрез:
  • рентгенов преглед;
  • въвеждане през сондата на 100 ml разтвор на NaCl (0,9 %), като при последващата аспирация трябва да бъдат изтеглени най-малко 90 % от него (т.е. 90 ml);
 • Изсмуква се секрецията на гладно, чийто обем не трябва да надвишава 50 ml, и се изхвърля;
 • Събира се базалната секреция в продължение иа един час в четири 15-минутни фракции при трайна аспирация;
 • Впръсква ce подкожно или мускулно пентагастрин (6 μg/kg);
 • Повторно  се събира секрецията в продължение на 1 час (четири 15-минутни фракции) с трайна аспирация;

В лабораторията се изпращат:

 • Четири порции базална секреция;
 • Четири порции стимулирана секреция;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари