Изследвания и процедури

Инхибитори на съсирването

Съдържание

Показание за изследването:

  • подозрение за възникване на нарушение на кръвосъсирването, свързано с образуване на антитела, потискащи процеса.

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити
N.B. Преди да бъде проведено изследването, трябва да се определи парциалното тромбопластиново време. Откриване или изключване на наличието на инхибитори е възможно само ако парциалното тромбопластиново време е удължено най-малко с 10 s над горната граница на референтните стойности.

Принцип на изследването

Изследваната плазма се смесва с нормална плазма в поредица от разреждания. Тези разреждания се използват за определяне на тромбопластиновото време.

При наличие на инхибнтори:

  • прибавяне на малко количество нормална плазма към плазмата на изследвания не причинява нормализиране на парциалното тромбопластиново време
  • прибавяне на малко количество плазма на изследвания към нормалната плазма води до удължаване на парциалното тромбопластиново време

При липса на инхибитори:

  • добавянето на малко количество нормална плазма към плазмата на изследвания води до нормализиране на парциалното тромбопластиново време
  • добавянето на малко количество плазма на изследвания към нормалната плазма не причинява удължаване на парциалното тромбопласгиново време

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари