Изследвания и процедури

Имуноглобулин G в гръбначно-мозъчната течност

Съдържание

  1. Имуноглобулин G в гръбначно-мозъчната течност
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за определяне на имуноглобулин G в гръбначно-мозъчната течност

  • Възпалителни процеси, засягащи централната нервна система (ЦНС)
  • Диференциране на нарушения на кръвно-ликворната бариера
  • Заболявания на централната нервна система (ЦНС) с имунни реакции

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция (максимално съхраняване в хладилник до 2 месеца), успоредно се изследва и кръвният серум.

Принцип на изследването

Изследването се провежда с имунохимичен метод - радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия. При едновременно определяне на концентрацията на IgG в серума и ликвора може да бъде преценено количеството на образувания интратекално IgG. Това позволява да бъде различена повишената секреция на IgG от повишената филтрация поради нарушена функция на кръвно-ликворната бариера.

N.B. Дял на интратекалния IgG = IgG в ликвор (g/l) . албумин в серум (g/l) / IgG в серум (g/l) . албумин в в ликвор (g/l)

Референтни граници

Категория Референтен обхват Граничен обхват
Кърмачета 3,0 - 15,0 mg/l 15,1 - 16,6 mg/l
Деца до 7 години 4,0 - 15,0 mg/l 3,3 - 3,9; 15,1 - 18,0 mg/l
Деца до 14 години 6,0 - 19,0 mg/l 5,0 - 5,9; 22,1 - 23,0 mg/l
Юноши и девойки до 17 години 6,0 - 22,0 mg/l 5,0 - 5,9; 22,1 - 23,5 mg/l
Възрастни 10,0 - 23,5 mg/l 8,0 - 9,9; 23,6 - 29,0 mg/l
Съотношение серум: ликвор за
IgG при възрастни
от 280:1 до 860:1  
Дял на интратекално образувания
IgG у възрастни
0,2 - 0,7  

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари