Изследвания и процедури

Хормони на надбъбречната кора

Хормони на надбъбречната кора - основни положения

Стероидните хормони се синтезират от ацетилкоензим А, преминавайки през мевалонова киселина, сквален, холестерол и прегненолон. Концентрацията на гликокортикоидите в кръвната плазма е обект на регулация от страна на хкпоталамуса. Концентрацията на минералокортикоида алдостерон има съществено значение за регулирането на концентрацията на натрия и калия в плазмата, за поддържане на артериалното налягане и на обема на кръвта . Промените в секрецията на тези хормони може да се дължат на две различни причини:

  • Секрецията може да бъде нарушена независимо от регулаторната система (отпадане на функцията на паренхима на надбъбречната кора, потискане или отпадане на отделни хормони от хормоналната синтеза, неподдаваща се на регулация секреция на хормони от туморни клетки). Такива нарушения се разглеждат като първични.
  • Секрецията може да бъде нарушена и поради разстройство или претоварване на регулаторната система. Такива нарушения се наричат вторични (възможно е да се отнася за вторична хипер- или хипосекреция).

Плазмената концентрация и отделянето в урината на гликокортикоидите се подчиняват на изразен 24-часов ритъм. При установяването на повишена или намалена функция трябва да бъде изключено влиянието на този ритъм. Това се постига чрез вземане на кръв за изследване сутрин между 7 и 9 часа и чрез изследване на уринната концентрация в 24-часова сборна проба (диуреза). Чрез изследване на профила в рамките на денонощието може да се открие липса на обичайния (нормален) ритъм (например изчезване на дневния ритъм в кортизоловата секреция при хиперкортизолизъм).

Не пропускайте

Коментари