Изследвания и процедури

Хомоцистин и цистин

На английски език: homocystine, cystine

Показания за изследване

  • Цистинурия;
  • Хомоцистинурия;

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина;

Принцип на изследването

Урина, която съдържа цистин или хомоцистин, се оцветява розовочервено при прибавяне на натриев цианид и натриев нитропрусид.

Интерпретация на резултатите

Пробата е положителна при поява на розовочервена оцветка. Пурпурната оцветка насочва към налична кетонурия, а не към цистин или хомоцистинурия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари