Изследвания и процедури

Хомоцистин и цистин

На английски език: homocystine, cystine

Показания за изследване

  • Цистинурия;
  • Хомоцистинурия;

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина;

Принцип на изследването

Урина, която съдържа цистин или хомоцистин, се оцветява розовочервено при прибавяне на натриев цианид и натриев нитропрусид.

Интерпретация на резултатите

Пробата е положителна при поява на розовочервена оцветка. Пурпурната оцветка насочва към налична кетонурия, а не към цистин или хомоцистинурия.

Не пропускайте

Коментари