Изследвания и процедури

Химотрипсини

На английски език: Chymotrypsin

Показания за изследване

  • екзокринна панкреасна недостатъчност;

Биологичен материал

  • изпражнения;

Химотрипсините А, В и С от панкреасния сок спадат към групата на ендопептидазите. Молекулната им маса е около 25 000. Образуват се в клетките на панкреаса като неактивни предшественици - химотрипсиногени. Под въздействието на трипсина протеолитично се отцепва блокиращ пептид и от химотрипсиногените се получават активни химотрипсини. Химотрипсините действат заедно с ендопептидазите трипсин, еластаза, колагеназа и ендопептидаза, както и с екзопептидазите карбоксипептидази А и В при смилането на белтъчините от храната в дванадесетопръстника и йеюнума. Малка част от секретирания химотрипсин, свързана към хранителни частици, се изхвърля с изпражненията. При екзокринна панкреасна недостатъчност и при редица други състояния това отделяне на химотрипсин намалява.

Подготовка на изследвания

N.B. Приложението на препарати, съдържащи панкреасни ензими, се прекратява най-малко три дни преди провеждане на изследването.

Принцип на изследването

За получаване на възпроизводими резултати пробата изпражнения трябва да бъде добре хомогенизирана, а химотрипсинът чрез прибавяне на соли и детергенти да бъде освободен от свързването си с хранителните частици в изпражненията. Полученият чрез последващо центрофугиране супернатант се използва за определяне на ензимната активност. Субстратът - сукцинилаланиналанинпролинфенилаланинпаранитроанилид се разцепва благодарение на естеразната активност на химотрипсина между фенилаланина и паранитроанилина. Скоростта, с която се образува жълтооцветеният паранитроанилин, се определя фотометрично и служи като показател за величината на наличната ензимна активност.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари