Изследвания и процедури

Хеморагична диатеза

Синоними: Патологична склонност към кръвоизливи

Съдържание

При хеморагичната диатеза кръвотеченията са или:

  • Твърде дълги
  • Твърде силни
  • Без адекватен повод

Хеморагичните диатези възникват при смушения на:

  • Съдовата стена: вазопатии
  • Тромбоцитите: тромбоцитно обусловени хеморагични диатези
  • Плазмените фактори: коагулопатии
N.B. Две трети от всички хеморагични диатези се дължат на смущения от страна на тромбоцитите: ако към тях се причислят и смесените случаи (при които тромбоцитите взимат участие), то техният дял достига даже 80%!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари