Изследвания и процедури

Хемоглобин в урината

Показания за изследване

  • Бъбречни заболявания;
  • Заболявания на пикочните пътища;
  • Хеморагични диатези;
  • Странични реакции при кръвопреливане;
  • Интоксикации;
  • Инфекции;
  • Хемолитични анемии;

Биологичен материал

  • прясна урина от средната порция;

Когато при вътресъдова хемолиза бъде превишен капацитетът на хаптоглобина, в кръвната плазма се появява свободен хемоглобин (предимно под формата на алфа-бетадимери). Той се филтрира през гломерулите, практически не се резорбира в тубулите и се отделя с урината. Развива се хемоглобинурия. При хематурия (отделяне на еритроцити в урината) също може да се установи хемоглобинурия, ако преди извършване на изследването част от еритроцитите в урината са се хемолизирали.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари