Изследвания и процедури

Гравимунтест (установяване на човешки хориогонадотропин)

Принцип на изследването (Гравимунтест)

За установяване на наличието на ЧХГ се прилага метод, изграден на принципа на потискане на хемаглутинацията. Съдържащите се в урината молекули ЧХГ се конкурират с тези върху овнешки еритроцити за свързване на анти-ЧХГ. При висока концентрация на ЧХГ в урината анти-ЧХГ антителата бързо се изчерпват и не остава достатъчно свободно количество, за да причини аглутинация на натоварените с ЧХГ еритроцити. Чрез това, изследване се установяват само високи концентрации на ЧХГ. Поради това тестът не е подходящ за проследяване на ефекта от лечението на тумори, произвеждащи ЧХГ, или за сигурно изключване на екстраутеринна бременност.

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина при първата сутрешна микция;

Интерпретация на резултатите

Хемаглутинация настъпва, когато пробата урина не съдържа ЧХГ или неговата концентрация е ниска (отрицателен резултат). В такъв случай може да се отнася за:

  • липса на бременност или "много ранна" бременност
  • екстраутеринна бременност
  • бременност в съчетание с бъбречна недостатъчност

Няма аглутинация, когато количеството на ЧХГ в пробата урина е рязко повишено (положителна проба). Причини за това могат да бъдат:

  • бременност (от 4 - 8-ия ден след "пропуснатата" менструация)
  • тумори, произвеждащи ЧХГ (гроздовидна бременноот, хорионепителиом, някои тумори на тестисите)

Прибавянето на някои вещества в урината (белтък, сперма, детергенти и др.) може да бъде причина както за получаване на фалшиво положителни, така и на фалшиво отрицателни резултати.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари