Изследвания и процедури

Гръбначномозъчна течност (ликвор)

Синоними: (церебрално гръбначна течност, ликвор, ликворна течност)
На латински език: Liquor cerebrospinalis
На английски език: Cerebrospinal fluid (CSF)

Цел на изследването

  • Нарушения в циркулацията на ликвора
  • Нарушения на кръвно-ликворната бариера
  • Откриване и диференциране на възпалителни процеси
  • Откриване и диференциране на тумори и церебрални прояви в резултат на злокачествени кръвни заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари