Изследвания и процедури

Гръбначномозъчна течност (ликвор)

Синоними: (церебрално гръбначна течност, ликвор, ликворна течност)
На латински език: Liquor cerebrospinalis
На английски език: Cerebrospinal fluid (CSF)

Цел на изследването

  • Нарушения в циркулацията на ликвора
  • Нарушения на кръвно-ликворната бариера
  • Откриване и диференциране на възпалителни процеси
  • Откриване и диференциране на тумори и церебрални прояви в резултат на злокачествени кръвни заболявания

Не пропускайте

Коментари