Изследвания и процедури

Глюкоза в урината (глюкозурия)

На английски език: glycosuria, glucosuria

Повишено отделяне на глюкоза в урината има при:

  • концентрация в кръвта, по-голяма от тубулния транспортен максимум
  • намален бъбречен праг поради вроден дефект или потиснат транспортен механизъм (недоимък на кислород, отравяне с цианиди, преохлаждане, ацидоза, приложение на флоризин).

Глюкозата се филтрира в гломерулите, като в първичната урина концентрацията ѝ е същата както в кръвната плазма. В случай че тази концентрация не надвишава 12 mmol/l, бъбреците са в състояние напълно да резорбират обратно филтрираното количество. Това се осигурява чрез активен транспорт в проксималните тубули.

В урината нормално се отделя незначително количество от глюкозата, филтрирана през гломерулите – около 1 mmol/l или по-малко. Това количество не се означава като глюкозурия. Методите за откриване на глюкоза в урината са пригодени така, че до около 2 mmol/l дават отрицателен резултат.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари