Изследвания и процедури

Глюкоза в кръвта постпрандиално (след храна)

Показания за изследването

  • Захарен диабет

Тъй като това изследване представлява достъпно функционално натоварване, оправдано е провеждането му при откриване на болни с относителен недоимък на инсулин (със захарен диабет от II тип). При тези болни изследването на постпрандиалните глюкозни концентрации има по-висока диагностична чувствителност, отколкото изследването на гладно.

Подготовка за изследването

След тридневна богата на въглехидрати диета за 24 часа се прекратява напълно приемането на алкохол, а в продължение на 9 часа през нощта, предхождаща изследването - и на храна. Между 6 и 8 часа сутринта се приема богата на въглехидрати закуска. Вземането на кръв за изследване става до 1 час от приемането на храната.

Биологичен материал

  • капилярна кръв
N.B. След натоварване с въглехидрати в капилярната кръв могат да бъдат установени значително по-високи стойности на глюкозата, отколкото във венозната. Разликата може да достигне 1,7 - 3,4 mmol/l. Поради това се предпочита изследване на капилярна кръв.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари