Изследвания и процедури

Глутаматдехидрогеназа

На английски език: Glutamate dehydrogenase

Съдържание

Показания за изследване на глутаматдехидрогеназа

  • съмнение за холестатични процеси
  • за определяне на тежестта на хронични чернодробни заболявания

Биологичен материал

  • серум

Принцип на изследването

Измерва се скоростта на образуване на глутамат и НАД.Ф+ от алфакетоглутарат, НАДФ.Н и NH4+ . Степента на намаляване на концентрацията на НАДФ.Н се използва за измерване на ензимната активност. Освен субстратите в реакцията са включени аденозиндифосфат за активиране на ензима и EDTA за свързване и блокиране на йони на тежки метали, които потискат реакцията. Налице са и буферни вещества за поддържане на необходимото рН на средата.

Глутаматдехидрогеназата (ГлДХ) катализира обратима реакция от междинната обмяна:

Глутамат + НАД+ (или НАД.Ф+)  ⇔ ГлДХ⇔ алфа-кетоглутарат + НАД.Н  (или НАДФ.Н + NH4+)

Тази реакция е съществена връзка между цитратния цикъл и аминокиселинната обмяна. Създава възможност както за свързването на амониевите йони, така и за фиксирането на свободен амоняк към алфакетоглутарат и по-нататък за изграждането на неесенциални аминокиселини от алфакетокиселини чрез междинни реакции на трансаминиране. ГлДХ се изгражда в митохондриите на клетките. Черният дроб е с относително висока активност на ГлДХ. В скелетната мускулатура активността на ГлДХ е многократно по-ниска. В самия черен дроб разпределението на ГлДХ в хепатоцитите не е равномерно. В центроацинозните клетки активността на този ензим е най-висока. При чернодробни заболявания с некрози на хепатоцити, специално в центроацинозната част на чернодробните делчета, се освобождава ГлДХ с нарастване на нейната активност в серума. Полуживотът на ГлДХ в серума е около 17 - 19 часа.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари