Изследвания и процедури

Еритроцитни индекси

Показания за изчисляване на еритроцитните индекси

  • Анемии

Принцип на изследването

Изчисленията се основават на определените стойности на:

  • концентрацията на хемоглобина
  • хематокрита
  • броя на еритроцитите
N.B. При изчисляване на еритроцитните индекси трябва да се използват само стойности на еритроцитите, получени с помощта на специална апаратура. Допусканата при камерно изброяване неточност се включва при изчислението на MCV и МСН и прави определянето на индексите практически безполезно.

Изчисляване на математическите еритроцитни показатели (еритроцитни индекси)

Изчисляват се следните величини:

Среден обем на еритроцитите (Mean corpusculare volume, MCV):

  • MCV = хематокрит / брой на еритроцитите  (fl)

Средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите (Mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC):

  • MCHC = Концентрация на хемоглобина / хематокрит (g/l)

Средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит (Mean corpuscular hemoglobin, MCH):

  • МСН = Концентрация на хемоглобина / брой на еритроцитите (pg)

Референтни граници

  Резултати  
MCV    
Новородени 95-115 fl  
Кърмачета 90-110 fl  
Деца 80-95 fl  
Жени 79-98 fl  
Мъже 80-100 fl  
MCHC    
Недоносени деца 25,0-28,0 mmol/l 340-360 g/l
Новородени 20,0-25,0 mmol/l 320-340 g/l
Кърмачета 17,0-22,0 mmol/l 290-310 g/l
Деца 19,0-24,0 mmol/l 280-300 g/l
Жени 18,6-22,3 mmol/l 318-352 g/l
Мъже 19,2-23,0 mmol/l 327-356 g/l
MCH    
Новородени 1,9-2,6 mmol/l 30-42 g/l
Кърмачета 1,7-2,4 mmol/l 24-32 g/l
Деца 1,5-2,0 mmol/l 23-33 g/l
Възрастни 1,6-2,2 mmol/l 29-30 g/l

Не пропускайте

Коментари