Изследвания и процедури

Еритроцитни индекси

Показания за изчисляване на еритроцитните индекси

  • Анемии

Принцип на изследването

Изчисленията се основават на определените стойности на:

  • концентрацията на хемоглобина
  • хематокрита
  • броя на еритроцитите
N.B. При изчисляване на еритроцитните индекси трябва да се използват само стойности на еритроцитите, получени с помощта на специална апаратура. Допусканата при камерно изброяване неточност се включва при изчислението на MCV и МСН и прави определянето на индексите практически безполезно.

Изчисляване на математическите еритроцитни показатели (еритроцитни индекси)

Изчисляват се следните величини:

Среден обем на еритроцитите (Mean corpusculare volume, MCV):

  • MCV = хематокрит / брой на еритроцитите  (fl)

Средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите (Mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC):

  • MCHC = Концентрация на хемоглобина / хематокрит (g/l)

Средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит (Mean corpuscular hemoglobin, MCH):

  • МСН = Концентрация на хемоглобина / брой на еритроцитите (pg)

Референтни граници

  Резултати  
MCV    
Новородени 95-115 fl  
Кърмачета 90-110 fl  
Деца 80-95 fl  
Жени 79-98 fl  
Мъже 80-100 fl  
MCHC    
Недоносени деца 25,0-28,0 mmol/l 340-360 g/l
Новородени 20,0-25,0 mmol/l 320-340 g/l
Кърмачета 17,0-22,0 mmol/l 290-310 g/l
Деца 19,0-24,0 mmol/l 280-300 g/l
Жени 18,6-22,3 mmol/l 318-352 g/l
Мъже 19,2-23,0 mmol/l 327-356 g/l
MCH    
Новородени 1,9-2,6 mmol/l 30-42 g/l
Кърмачета 1,7-2,4 mmol/l 24-32 g/l
Деца 1,5-2,0 mmol/l 23-33 g/l
Възрастни 1,6-2,2 mmol/l 29-30 g/l

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари