Изследвания и процедури

Електрофоретично разделяне на ликворните белтъци

Съдържание

  1. Електрофоретично разделяне на ликворните белтъци
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за електрофоретично разделяне на ликворните белтъци:

  • Нарушения в кръвно-ликворната бариера
  • Заболявания, придружавани от имунни реакции

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция. Използва се същата порция, в която е определено количеството на белтъка (съхранявана в хладилник до 6 дни). Успоредно се изследва и кръвният серум. Ликворът се центрофугира. За изследването се използува надстоящата течност. Преди електрофоретичното разделяне белтъкът се концентрира чрез ултрафилтрация. За оцветяване на електрофореграмата се използува амидошварц. С помощта на дензитометър се определят относителните дялове на ликворните белтъци. Същевременно се осигурява и електрофоретично изследване на серума на същия болен.

Референтни граници

Фракция Деца Възрастни
Преалбумин 0,05 - 0,11 0,03 - 0,09
Албумин 0,53 - 0,69 0,53 - 0,69
Алфа1-глобулини 0,02 - 0,08 0,02 - 0,06
Алфа2-глобулини 0,02 - 0,07 0,03 - 0,07
Бета1-глобулини 0,06 - 0,13 0,06 - 0,12
Бета2-глобулини (тауфракция) 0,02 - 0,07 0,03 - 0,09
Гама-глобулини 0,05 - 0,13 0,06 - 0,13

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари