Изследвания и процедури

Диагностични методи в пулмологията

Разнообразието от диагностични методи в пулмологията включва:

 • Анамнеза и клиничен преглед
 • Лабораторни изследвания: биохимия, серология
 • Белодробна функционална диагностика, кръвно-газов анализ
 • Образни методи на изследване:
  • Рентгенография на торакса в две равнини, евентуално провеждане на скопия и томография
  • Ехография, КАТ (компютърно-аксиална томография) и ЯМР (ядрено-магнитен резонанс)
  • Перфузионна и вентилационна сцинтиграфия
  • Ангиография
 • Микробиологична диагностика
 • Алергологична диагностика: общото количество на IgE, на специфичния IgE (PACT), кожни тестове, провокационни тестове
 • Ендоскопско-биопсични методи:
  • Бронхоскопия с извършване на бронхо-алвеоларен лаваж (БАЛ), бактериологично изследване, цитологично и биопсично изследване
  • Плеврална пункция и биопсия
  • Торакоскопия
  • Трансторакална белодробна пункция с биопсия
  • Медиастиноскопия
 • Торакотомия
 • Допълващи диагностични изследвания на десните сърдечни кухини (ехокардиография, дясна сърдечна катетеризация и други

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари