Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (висока доза). Определяне на 11-хидроксикортикостероиди

Показания за провеждане на дексаметазонов тест (висока доза):

  • диференциране между първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Подготовка за изследването: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

  • 10-часова сборна урина;

Провеждане на теста

I ден:

  • 21 часа - започва първият период на събиране на урина

II ден:

  • 7 часа - приключва първият период на събиране на урина
  • 16 и 21 часа - приемане на по 2 mg дексаметазон
  • 21 часа - започва вторият период на събиране на урина

III ден:

  • 2 часа - приемане на 2 mg дексаметазон
  • 7 часа - приключва вторият период на събиране на урина

Интерпретация на резултатите

  • първичен хиперкортизолизъм: липсващо или само изразено увеличаване на отделянето на 11-хидроксикортикостероиди
  • вторичен хиперкортизолизъм:  намаляване поне наполовина на количеството отделени 11-хидроксикортикостероиди в сравнение с изходното

Не пропускайте

Коментари