Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (висока доза). Определяне на 11-хидроксикортикостероиди

Показания за провеждане на дексаметазонов тест (висока доза):

  • диференциране между първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Подготовка за изследването: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

  • 10-часова сборна урина;

Провеждане на теста

I ден:

  • 21 часа - започва първият период на събиране на урина

II ден:

  • 7 часа - приключва първият период на събиране на урина
  • 16 и 21 часа - приемане на по 2 mg дексаметазон
  • 21 часа - започва вторият период на събиране на урина

III ден:

  • 2 часа - приемане на 2 mg дексаметазон
  • 7 часа - приключва вторият период на събиране на урина

Интерпретация на резултатите

  • първичен хиперкортизолизъм: липсващо или само изразено увеличаване на отделянето на 11-хидроксикортикостероиди
  • вторичен хиперкортизолизъм:  намаляване поне наполовина на количеството отделени 11-хидроксикортикостероиди в сравнение с изходното

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари