Изследвания и процедури

ЦРП (CRP, С-реактивен протеин)

Синоними: ЦРБ (С-реактивен белтък)
На английски език: CRP (C-reactive protein), cardio CRP, hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein), ultra-sensitive CRP

Интерпретация на резултатите

Увеличение на С-реактивния протеин се установява при:

  • Остри бактериални инфекции
  • Сепсис
  • Хронични възпалителни процеси в стадий на активиране
  • Разпад на тъкани (при миокарден инфаркт концентрацията на С-реактивния протеин в серума корелира с големината на инфаркта)

Не пропускайте

Коментари