Изследвания и процедури

ЦРП (CRP, С-реактивен протеин)

Синоними: ЦРБ (С-реактивен белтък)
На английски език: CRP (C-reactive protein), cardio CRP, hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein), ultra-sensitive CRP

Интерпретация на резултатите

Увеличение на С-реактивния протеин се установява при:

  • Остри бактериални инфекции
  • Сепсис
  • Хронични възпалителни процеси в стадий на активиране
  • Разпад на тъкани (при миокарден инфаркт концентрацията на С-реактивния протеин в серума корелира с големината на инфаркта)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари