Изследвания и процедури

ЦРП (CRP, С-реактивен протеин)

Синоними: ЦРБ (С-реактивен белтък)
На английски език: CRP (C-reactive protein), cardio CRP, hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein), ultra-sensitive CRP

Биологичен материал

Серум.

Принцип на изследването

Качествено изследване се извършва чрез преципитационни проби или с аглутинация на латексови частици.

По-надеждно е количественото измерване чрез радиална имунодифузия, турбидиметрия или имуноензимни методи. Предвид възможността за бързо подаване на резултатите, в ежедневната диагностика на острите възпалителни процеси все по-често се използват турбидиметрични или имуноензимни методи.

С класическите методи – радиална имунодифузия, имунотурбидиметрия, нефелометрия, се измерват концентрации на C-реактивния протеин от 5 до и над 500 mg/l. Дълго време диагностично значение е отдавано на стойности на C-реактивния протеин над 5 mg/l. При концентрации под 5 mg/l е констатирана липса на системен възпалителен отговор и точното измерване на концентрациите на C-реактивния протеин не е считано за клинично значимо. През последните 10 години е разработена методика за прикрепване на антитела срещу C-реактивния протеин към латексови частици, което повишава чувствителността на измерването приблизително 10 пъти. Долната граница на обхвата на високочувствителната имунотурбидиметрия с латексово усилване е под 0.5 mg/l. C-реактивният протеин, измерен посредством високочувствителен метод, е т.нар. в литературата високочувствителен C-реактивен протеин. В резултат става възможно измерването на базовото ниво на C-реактивния протеин, т.е. концентрацията на C-реактивния протеин при практически здрави лица, а също при пациенти, при които липсва остър възпалителен процес, както и при пациенти с хронични заболявания извън екзацербация.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари