Изследвания и процедури

Брой на ретикулоцитите

На английски език: Reticulocytes

Съдържание

  1. Брой на ретикулоцитите
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за изследването

  • Анемии (за преценка на еритропоезата)

Биологичен материал

  • кръв, взета с EDTA

Принцип на изследването

Размесват се разтвор на брилянткрезилово синьо и кръв, взета с EDTA. Багрилото оцветява цитоплазмата на еритроцитите синьозеленикаво, a substantia reticulo-granulofilamentosa на ретикулоцитите в тъмносиньо. След това се приготвят две натривки. С помощта на микроскоп се изброяват 1000 еритроцита и се изчислява относителният дял на ретикулоцитите.

Ретикулоцитите са млади еритроцити, които се образуват в костния мозък от нормобластите. Те все още съдържат РНК, която при оцветяване с т.нар. суправитални багрила се виждат като гранули и мрежовидни образувания (substantia reticulo-granulofilamentosa). Ретикулоцитите узряват до еритроцити за 1 - 3 дни. Броят им в периферната кръв е показател за скоростта на ефективната еритропоеза.

Референтни граници

  Резултати Процент (в промили)
Недоносени 0,015 - 0,090 15 - 90
Новородени 0,010 - 0,085 10 - 85
Кърмачета до първия месец до 0,018 до 18
Кърмачета до шестия месец до 0,015 до 15
Жени 0,002 - 0,020 2 - 20
Мъже 0,002 - 0,025 2 - 25

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари