Изследвания и процедури

Брой на клетките в ликвора

Съдържание

Показания за изследване брой на клетките в ликвора:

  • Вътрецеребрални и субарахноидални кръвоизливи
  • Възпаления на главния мозък и неговите обвивки
  • Тумори на централната нервна система (ЦНС)
  • Хемобластози

Биологичен материал

  • пресен ликвор, получен чрез лумбална пункция. Използва се ликворът от първата порция. При наличие на кръв допълнително се изследва и третата порция.

Принцип на изследването

Изброяването се провежда с камера и микроскоп. По принцип се осигуряват двойни успоредни изброявания. Броят на еритроцитите и левкоцитите се дава поотделно.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари