Изследвания и процедури

Брой на клетките в ликвора

Съдържание

Показания за изследване брой на клетките в ликвора:

  • Вътрецеребрални и субарахноидални кръвоизливи
  • Възпаления на главния мозък и неговите обвивки
  • Тумори на централната нервна система (ЦНС)
  • Хемобластози

Биологичен материал

  • пресен ликвор, получен чрез лумбална пункция. Използва се ликворът от първата порция. При наличие на кръв допълнително се изследва и третата порция.

Принцип на изследването

Изброяването се провежда с камера и микроскоп. По принцип се осигуряват двойни успоредни изброявания. Броят на еритроцитите и левкоцитите се дава поотделно.

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари