Изследвания и процедури

Аминотрансферази

На английски език: Aminotransferases

Съдържание

 1. Аминотрансферази
 2. Принцип на изследването
 3. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)

 • Новородени до 7 дни:
  • Референтен обхват: до 17 UI/l
  • Граничен обхват: 17 - 21 UI/l
 • Новородени над 7 дни, кърмачета, деца до 3-годишна възраст:
  • Референтен обхват: до 13 UI/l
  • Граничен обхват: 13 - 15 UI/l
 • Деца на 4 - 12-годишна възраст:
  • Референтен обхват: до 11 UI/l
  • Граничен обхват: 11 - 13 UI/l
 • Младежи от 13 - до 17-годишна възраст:
  • Референтен обхват: до 9 UI/l
  • Граничен обхват: 9 - 11 UI/l
 • Жени до 45-годишна възраст, мъже:
  • Референтен обхват: до 7,5 UI/l
  • Граничен обхват: 7,5 - 9 UI/l
 • Жени над 45-годишна възраст, мъже:
  • Референтен обхват: до 8,3 UI/l
  • Граничен обхват: 8,3 - 10 UI/l

Аланинаминотрансфераза (АлАТ)

 • Новородени, кърмачета до 6-месечна възраст:
  • Референтен обхват: до 8 UI/l
  • Граничен обхват: 8 - 11 UI/l
 • Кърмачета над 6-месечна възраст, малки деца, деца до 12 години, младежи от 13 - до 17-годишна възраст:
  • Реферантен обхват: до 6,5 UI/l
  • Граничен обхват: 6,5 - 9,3 UI/l
 • Жени:
  • Референтен обхват: до 6,8 UI/l
  • Граничен обхват: 6,8 - 9,2 UI/l
 • Мъже:
  • Референтен обхват: до 9,7 UI/l
  • Граничен обхват: 9,7 - 13,3 UI/l
Внимание. Представените референтни и гранични стойности са за "неоптимизиран" метод при 25°С. За съпоставяне с данни, получени чрез "оптимизиран метод при 25°С, те трябва да бъдат умножени с фактор 1,8 (за АсАТ) или 2,4 (за АлАТ), а с оптимиран метод при 37°С - с фактор - 3,6 (за АсАТ) или 5,2 (за АлАТ)

Интерпретация на резултатите

 • Повишена аминотрансферазна активност се установява.при:
 • Миокарден инфаркт (само АсАТ)
 • Вирусни хепатити, хепатити при инфекциозни заболявания (АлАТ и АсАТ)
 • Повишена консумация на алкохол при предварително увреден черен дроб (АлАТ и АсАТ)
 • Чернодробна цироза (АсАТ често в по-голяма степен от АлАТ)
 • Остро настъпил застоен черен дроб (АлАТ и АсАТ)
 • Екстрахепатална жълтеница (АлАТ и АсАТ)
 • Мускулна дистрофия (АсАТ)
 • Миозити (АсАТ)
 • Травматично увреждане на скелетната мускулатура, крампи на скелетната мускулатура (АсАТ)
 • Тежко физическо натоварване (преди всичко АсАТ)
 • При използване на хепатотоксични медикаменти
 • отравяния с гъби, органични разтворители и други

В практиката често се използва и дадената по-долу интерпретация

Увеличение на АсАТ и АлАТ 10 пъти и повече над горната референтна граница:

 • Остър хепатит и чернодробна некроза (хепатоцитолиза)
 • Тежка тъканна хипоксия
 • Кръш синдром (Crush syndrome)

Увеличение на АсАТ и АлАТ между 5 и 10 пъти над горната референтна граница:

 • Остър миокарден инфаркт (от 12-ия час до 7-8-ми ден)
 • Хирургически и други мускулни травми или наранявания
 • Заболявания на скелетни мускули
 • Холестаза и хроничен хепатит.

Увеличение на АсАТ и АлАТ до 5 пъти над горната референтна граница:

 • Новородени
 • Чернодробни заболявания (с лизиране на хепатоцитите)
 • Панкреатити
 • Хемолиза
Внимание. Намалената активност на серумните трансаминази няма клинично значение!

Не пропускайте

Коментари