Изследвания и процедури

Аминотрансферази

На английски език: Aminotransferases

Съдържание

 1. Аминотрансферази
 2. Принцип на изследването
 3. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)

 • Новородени до 7 дни:
  • Референтен обхват: до 17 UI/l
  • Граничен обхват: 17 - 21 UI/l
 • Новородени над 7 дни, кърмачета, деца до 3-годишна възраст:
  • Референтен обхват: до 13 UI/l
  • Граничен обхват: 13 - 15 UI/l
 • Деца на 4 - 12-годишна възраст:
  • Референтен обхват: до 11 UI/l
  • Граничен обхват: 11 - 13 UI/l
 • Младежи от 13 - до 17-годишна възраст:
  • Референтен обхват: до 9 UI/l
  • Граничен обхват: 9 - 11 UI/l
 • Жени до 45-годишна възраст, мъже:
  • Референтен обхват: до 7,5 UI/l
  • Граничен обхват: 7,5 - 9 UI/l
 • Жени над 45-годишна възраст, мъже:
  • Референтен обхват: до 8,3 UI/l
  • Граничен обхват: 8,3 - 10 UI/l

Аланинаминотрансфераза (АлАТ)

 • Новородени, кърмачета до 6-месечна възраст:
  • Референтен обхват: до 8 UI/l
  • Граничен обхват: 8 - 11 UI/l
 • Кърмачета над 6-месечна възраст, малки деца, деца до 12 години, младежи от 13 - до 17-годишна възраст:
  • Реферантен обхват: до 6,5 UI/l
  • Граничен обхват: 6,5 - 9,3 UI/l
 • Жени:
  • Референтен обхват: до 6,8 UI/l
  • Граничен обхват: 6,8 - 9,2 UI/l
 • Мъже:
  • Референтен обхват: до 9,7 UI/l
  • Граничен обхват: 9,7 - 13,3 UI/l
Внимание. Представените референтни и гранични стойности са за "неоптимизиран" метод при 25°С. За съпоставяне с данни, получени чрез "оптимизиран метод при 25°С, те трябва да бъдат умножени с фактор 1,8 (за АсАТ) или 2,4 (за АлАТ), а с оптимиран метод при 37°С - с фактор - 3,6 (за АсАТ) или 5,2 (за АлАТ)

Интерпретация на резултатите

 • Повишена аминотрансферазна активност се установява.при:
 • Миокарден инфаркт (само АсАТ)
 • Вирусни хепатити, хепатити при инфекциозни заболявания (АлАТ и АсАТ)
 • Повишена консумация на алкохол при предварително увреден черен дроб (АлАТ и АсАТ)
 • Чернодробна цироза (АсАТ често в по-голяма степен от АлАТ)
 • Остро настъпил застоен черен дроб (АлАТ и АсАТ)
 • Екстрахепатална жълтеница (АлАТ и АсАТ)
 • Мускулна дистрофия (АсАТ)
 • Миозити (АсАТ)
 • Травматично увреждане на скелетната мускулатура, крампи на скелетната мускулатура (АсАТ)
 • Тежко физическо натоварване (преди всичко АсАТ)
 • При използване на хепатотоксични медикаменти
 • отравяния с гъби, органични разтворители и други

В практиката често се използва и дадената по-долу интерпретация

Увеличение на АсАТ и АлАТ 10 пъти и повече над горната референтна граница:

 • Остър хепатит и чернодробна некроза (хепатоцитолиза)
 • Тежка тъканна хипоксия
 • Кръш синдром (Crush syndrome)

Увеличение на АсАТ и АлАТ между 5 и 10 пъти над горната референтна граница:

 • Остър миокарден инфаркт (от 12-ия час до 7-8-ми ден)
 • Хирургически и други мускулни травми или наранявания
 • Заболявания на скелетни мускули
 • Холестаза и хроничен хепатит.

Увеличение на АсАТ и АлАТ до 5 пъти над горната референтна граница:

 • Новородени
 • Чернодробни заболявания (с лизиране на хепатоцитите)
 • Панкреатити
 • Хемолиза
Внимание. Намалената активност на серумните трансаминази няма клинично значение!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари