Изследвания и процедури

Албумин в урината (албуминурия)

На английски език: 
albuminuria

Съдържание

  1. Албумин в урината (албуминурия)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

  • Методът не е стандартизиран. Референтни стойности трябва да се изискват от лабораторията, която ще извърши изследването.

Интерпретация на резултатите

  • Селективна протеинурия: отделеното количество белтък с урината в 90% или повече се състои от албумин (и трансферин).
  • Неселективна протеинурия: делът на албумина в урината съответства на този в кръвната плазма; електрофореграмата на белтъците в урината е подобна на тази на плазмата (серума).

Коментари