Изследвания и процедури

Албумин в урината (албуминурия)

На английски език: albuminuria

Съдържание

  1. Албумин в урината (албуминурия)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

Методът не е стандартизиран. Референтни стойности трябва да се изискват от лабораторията, която ще извърши изследването.

Интерпретация на резултатите

Селективна протеинурия

Отделеното количество белтък с урината в 90% или повече се състои от албумин (и трансферин).

Неселективна протеинурия

Делът на албумина в урината съответства на този в кръвната плазма; електрофореграмата на белтъците в урината е подобна на тази на плазмата (серума).

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари