Изследвания и процедури

Албумин в урината (албуминурия)

На английски език: albuminuria

Съдържание

Показания за търсене на албумин в урината (албуминурия)

Преценка на селективността на дадена протеинурия.

Биологичен материал

24-часова сборна урина.

Принцип на изследването

Определянето се осъществява или чрез свързване на багрило (бромкрезолово зелено, бромкрезолово червено), или имунологично при използване на нефелометрия или турбидиметрия.

N.B. Предпоставка за провеждане на това изследване е установяването на положителна проба за белтък в урината.

Не пропускайте

Коментари