Изследвания и процедури

Активатори на фибринолитичната система (фибринолитици)

Видове активатори на фибринолитичната система (фибринолитици)

Стрептокиназа: образува с плазминогена комплекс, който превръща плазминогена в плазмин.

Еминаза (APSAC): анизоилово производно на плазминоген-стрептокиназния-активаторен комплекс. Посредством анизоилната група плазминогенът се маскира и по такъв начин се предпазва от ранно инактивиране (от инхибиторите), и може да достигне до тромба във висока концентрация.

Про-урокиназа (scu-PA) и урокиназа: директно активира плазминогена до плазмин

t-PA ( tussue - type plasminogen activator - тъканен активатор на плазминогена):  t-PA активира само свързания към фибрина плазминоген и по такъв начин води до локална фибринолиза

 

Не пропускайте

Коментари