Бременност и родителство

Ювенилни маточни кръвотечения

Една от най-честите форми на нарушение функциите на репродуктивната система в периода на полово съзряване се явяват ювенилните маточни кръвотечения (ЮМК). Те често водят до последващи трайни нарушения на менструалната и генеративна функция, както и до хормонално обусловени заболявания.

Ювенилните маточни кръвотечения представляват 20 – 30 % от всички гинекологични заболявания при децата. ЮМК могат да бъдат съпроводени с вторична постхеморагична анемия, с нарушения в кръвосъсирващата и антикръвосъсирващата системи и затова в практическо отношение е важно откриването на причините за маточното кръвотечение и предотвратяването на негов последващ рецидив.

Автор: Хапче

Не пропускайте

Коментари