Бременност и родителство

Хемороиди по време на бременност

Въведение

При жените хемороидите се проявяват или се изострят основно по време на бременността и раждането. Според статистиката при нераждалите жени хемороидите се срещат 5 пъти по-рядко, отколкото при раждалите.

При това важна роля играе и възрастовият критерий: при бременност на 30-годишна възраст заболяването се среща 3 пъти по-често, отколкото при бременност на 20 години.

Бременността, при все че не се явява основен патогенен фактор за хемороидите, често ги предизвиква и усложнява тяхното клинично развитие. От друга страна, хемороидите при бременните често усложняват протичането на раждането и следродилния период. За да се избегне нежелано изостряне на заболяването за в бъдеще, много важно е навременното му диагностициране. При всички бременни жени при първия преглед в женската консултация е нужно мануално изследване на правото черво и по показания в началните стадии на бременността се препоръчва ректоскопия за установяване както на безсимптомни хемороиди, така и на други възможни заболявания на правото черво и аналния канал. Лекарят от женската консултация, установил хемороиди у бременната, трябва да се консултира с проктолог предвид изработване обща тактика на поведение по отношение на конкретната жена. Възникването на хемороиди по време на бременността при жените е доста често явление, но честотата на консултиране с лекар е много по-ниска, отколкото при мъжете. Основните причини са следните. Някои представителки на нежния пол знаят за съществуването на това заболяване, но смятат, че появата му е неизбежна по време на бременността или след раждането и затова не му придават особено значение. Други погрешно смесват появата на хемороиди със симптомите на протичането на самата бременност.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари