Билки и билкови сборове

Вълнест напръстник – Digitalis lanata Ehrh.

Семейство

Живеничеви – Scrophulariaceae

Описание

Многогодишно или двегодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, високо 30 – 100 см. Листата са последователни, продълговато ланцетни до ланцетни, 6 – 12 см дълги и 1.5 – 2 см широки, целокрайни, по-рядко по края леко вълновидни, голи или само по ръба в основната част с дълги многоклетъчни власинки. Връхните стъблови листа са приседнали, заострени към върха и постепенно преминаващи в прицветници. Съцветието е дълъг, гъст, многостранен грозд. Цветната ос, прицветниците и чашката са беловлакнести. Цветовете са 2 – 3 см дълги, с почти до основата петделна чашка и бяло или жълтеникаво двуустно венче с виолетови и кафяви жилки. Тичинките са 4, прикрепени за долната част на венчето. Плодът е конусовидна, 8 – 12 мм дълга, двугнездна кутийка. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и редки гори, най-често до 1000 м надморска височина в цялата страна.

Употребяема част

Листата (Folia Digitalis lanatae) се използват като суровина за фармацевтичната промишленост.

Действие

Съдържащите се в листата на вълнестия напръстник гликозиди подобряват дейността на сърдечния мускул. Те засилват енергията на сърдечните съкращения, забавят и нормализират сърдечния ритъм, подобряват кръвоснабдяването на органите, засилват диурезата. С тези си свойства вълнестият напръстник, наред с другите видове напръстник (червен, жълт и др.), е незаменимо средство за лечение на хроничната сърдечна слабост. Днес дрогата се използва изключително като суровина за получаване на дигиталисови препарати от химико-фармацевтичната промишленост.

Приложение

В българската народна медицина вълнестият напръстник се използва при водянка, сърдечен задух, маточни кръвотечения, скрофулоза и др.

Днес за лечението на сърдечната недостатъчност се използват пречистени активни гликозиди под формата на фармацевтични препарати: ланатиген, цедиланид, изоланид, цеглунат, дигоксин и др. Трябва да се знае, че гликозидите на вълнестия напръстник са силно токсични вещества. При продължително прилагане те се натрупват в организма и могат да доведат до отравяне. Поради това лечението с дигиталисови препарати трябва да става само под строг лекарски контрол!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари