Билки и билкови сборове

Слабителна зърника – Rhamnus catharticus L.

Семейство

Зърникови – Rhamnaceae

Описание

Храст или ниско дърво, 3 – 5 м високо, с грапава сиво-черна кора. Клонките са повече или по-малко срещуположни и често завършват с тръни. Листата са срещуположни, елипсовидни или закръглено яйцевидни до почти кръгли, 2 – 5 см дълги и 2 – 3 см широки, на върха тъпи, късо заострени, по края дребно назъбено напилени. Цветовете са зеленикави, еднополови, събрани в снопчета по 10 – 15 в пазвите на листата. Чашката и венчето са четирилистни. Тичинките са 4. Плодовете са сочни, костилковидни, кълбовидни, черни, блестящи, 6 – 8 мм в диаметър, с 3 – 4 костилки. Цъфти май – юни, а плодовете узряват август – септември.

Разпространение

Разпространено е из разсветлени широколистни гори от низините до планинския пояс, нарядко в цялата страна, докъм 1200 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се узрелите плодове (Fructus Rhamni cathartici), листата (Folia Rhamni cathartici) и кората (Cortex Rhamni cathartici).

Действие

Подобно на слабителния ефект от кората на зърнастеца, но по-меко.

Приложение

Прилага се при страдащи от запек хипертоници, парализирани болни и др. Поносимостта към плодовете на зърниката е по-добра от тази към кората на зърнастеца, тъй като съдържанието на антрахинон в тях е по-малко. В народната медицина растението се използва и външно при гнойни рани, при краста и др. Прилага се и за спиране на млечната секреция у кърмачки.

Начин на употреба

Плодчетата на зърниката могат да се консумират пресни сутрин на гладно (10 – 20 плодчета) или сварени в сутрешната супа. Изсушени, те се счукват и се заливат с 250 см3 студена вода и след като престоят в нея 8 часа, извлекът се прецежда и се изпива на 2 пъти (може и подсладен).

Не пропускайте

Коментари