Билки и билкови сборове

Сантонинов пелин – Artemisia santonicum L.

Синоними: морски пелин, приморски пелин, глистна трева

Семейство

Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Описание

Многогодишно сивовлакнесто тревисто растение с характерна приятна миризма. Цветоносните стъбла са до 69 см високи, разклонени, в основата вдървенели. Приосновните и долните стъблови листа са 2 до 3 пъти пересто нарязани, с дръжки, а средните и горните са приседнали. Цветните кошнички са дребни, продълговато елипсовидни, с къси дръжки, увиснали или изправени, събрани в метличести съцветия. Всички цветове са тръбести, жълти или червеникави. Цъфти от юни до септември.

Разпространение

Разпространено е на песъчливи места по черноморското крайбрежие и по-рядко из вътрешността на страната.

Употребяема част

Използват се цветните кошнички (Flores Artemisiae santonici) главно като суровина за химико-фармацевтичната промишленост за получаване на противоглистното вещество сантонин.

Действие

В нашата народна медицина растението се използва като противоглистно средство.

Начин на употреба

Стритите на прах цветни кошнички се смесват с мед и се вземат по определена схема при опаразитяване с кръгли глисти (острици, аскари и др.). Накрая се взема очистително.

Растението е отровно и трябва да се използва под наблюдение на лекар.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари