Билки и билкови сборове

Сантонинов пелин – Artemisia santonicum L.

Синоними: морски пелин, приморски пелин, глистна трева

Семейство

Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Описание

Многогодишно сивовлакнесто тревисто растение с характерна приятна миризма. Цветоносните стъбла са до 69 см високи, разклонени, в основата вдървенели. Приосновните и долните стъблови листа са 2 до 3 пъти пересто нарязани, с дръжки, а средните и горните са приседнали. Цветните кошнички са дребни, продълговато елипсовидни, с къси дръжки, увиснали или изправени, събрани в метличести съцветия. Всички цветове са тръбести, жълти или червеникави. Цъфти от юни до септември.

Разпространение

Разпространено е на песъчливи места по черноморското крайбрежие и по-рядко из вътрешността на страната.

Употребяема част

Използват се цветните кошнички (Flores Artemisiae santonici) главно като суровина за химико-фармацевтичната промишленост за получаване на противоглистното вещество сантонин.

Действие

В нашата народна медицина растението се използва като противоглистно средство.

Начин на употреба

Стритите на прах цветни кошнички се смесват с мед и се вземат по определена схема при опаразитяване с кръгли глисти (острици, аскари и др.). Накрая се взема очистително.

Растението е отровно и трябва да се използва под наблюдение на лекар.

Не пропускайте

Коментари