Билки и билкови сборове

Петнист бял трън – Silybum marianum (L.) Gaertn.

Семейство

Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Описание

Едногодишно или двегодишно бодливо растение. Стъблото е 20 – 150 см високо, право, неразклонено или слабо разклонено, почти голо. Приосновните листа са с дръжки, пересто наделени, 25 – 50 см дълги и 12 – 25 см широки, голи. Стъбловите листа са по-дребни и по-слабо наделени, приседнали, стъблообхващащи; листните дялове завършват с жълто-бели, твърди, до 8 мм дълги бодли. Цветните кошнички са единични, 2.5 – 4 см в диаметър, с обвивка от бодливи листчета. Всички цветове са тръбести, пурпурночервени. Плодосемките са продълговато яйцевидни, 6 – 8 мм дълги, лъскави, с хвърчилка от бели власинки. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте край пътища и огради като рудерално растение предимно в южните части на страната, но сравнително рядко.

Употребяема част

Използват се плодосемките (Fructus Silybi).

Действие

Жлъчегонно, слабително, тонизиращо.

Приложение

Плодосемките се прилагат при чернодробни заболявания и камъни в жлъчния мехур. Особено ценно е хепатопротективното им (предпазващо черния дроб) действие. Пo-рядко се назначават при хроничен бронхит. Понякога се използват и листата освен при изброените заболявания и при хемороиди, високо артериално налягане, запек и др. Младите листа на растението се използват като витаминозна пролетна салата. От плодосемките са получени препарати (силимарин и легалон) с хепатопротективно действие.

Начин на употреба

Плодосемките се дават по 1 – 2 г дневно в естествен вид или във воден или спиртен извлек. Листата са прилагат по 2 – 5 г дневно под формата на запарка.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари