Билки и билкови сборове

Отравяния с растения, съдържащи сърдечно активни гликозиди

Приложение

Такива растения са: червен напръстник (Digitalis purpurea L.), вълнест напръстник (Digitalis lanata Ehrh.), момина сълза (Convallaria majalis L.), горицвет (Adonis vernalis L.), кукуряк (Helleborus odorus W. et K.), гърбач (Periploca graeca L.), боянка (Erysimum diffusum Ehrh.), зокум (Nerium oleander L.) и др.

Много от тези растения, особено напръстникът, момината сълза, горицветът, днес се използват като суровина за получаване на фармацевтични препарати със сърдечно усилващо действие. Макар и рядко, някои от тези растения намират приложение в народната медицина за приготвяне на „домашни лекарства“ за лечение на сърдечни, нервни, психични и други заболявания, за лечебни клизми при острици и др.

Отравяне

Трябва да се знае, че изброените растения съдържат високоактивни и в същото време силно токсични гликозиди, чието действие постепенно се натрупва и при неправилно, неконтролирано използване, при предозиране могат да настъпят тежки отравяния.

Проявите на отравянето са, общо взето, сходни и се характеризират със стомашно-чревни, нервно-психични и сърдечни нарушения. Наблюдава се гадене, повръщане, диария, главоболие, шум в ушите, световъртеж, зрителни нарушения, психична възбуда, понякога гърчове. Най-опасни са сърдечните прояви – забавен пулс, който се сменя с учестена и неритмична сърдечна дейност, а при напредване на интоксикацията може да се стигне до спиране на сърцето.

Лечение

Лечението се състои в промивка на стомаха с 0.5% танинов разтвор, суспензия от медицински въглен; дава се солево очистително. Лечението по-нататък се провежда в клинична обстановка съобразно клиничните прояви.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари