Билки и билкови сборове

Отравяне със сънотворен мак – Papaver somniferum L.

Синоними: градински мак

Семейство

Макови — Papaveraceae

Описание

Едногодишно тревисто растение със сиво-синкав налеп и бял млечен сок. Стъблото е до 1.5 м високо, изправено, цилиндрично, облистено. Листата са последователни, приседнали, стъблообхващащи, продълговато яйцевидни, неравномерно наделени, по края назъбени. Цветовете са единични, разположени на върха на стъблото и разклоненията му. Чашелистчетата са 2, яйцевидни, зелени, опадващи. Венчелистчетата са 4, бели, розови или виолетови. Тичинките са многобройни. Плодната кутийка е сферична, многогнездна, с нестигащи до средата радиални прегради. Цъфти през май – юни, а плодните кутийки узряват през юни – август.

Разпространение

Отглежда се в южните части на страната като суровина за получаване на алкалоида морфин и неговите деривати.

Употребяема част

Използват се плодните кутийки (Fructus Papaveris) и маковото семе (Semen Papaveris).

Приложение

Опият е едно от най-старите лечебни средства. Като успокояващо болката средство той е бил известен още от древността. Днес сънотворният мак има значение изключително като суровина в химико-фармацевтичната промишленост за получаване на опиеви препарати — морфин, кодеин, папаверин, табеин, наркотин (анаркотин, опиан, опианин, наркозин), нарцеин.

Употребата му в домашни условия е недопустима. Прилагането на опиеви препарати става при строга лекарска преценка и специален режим на отпускане от аптеката.

Отравяне

Отравянето с градински (сънотворен) мак и с опиеви препарати бива остро и хронично.

При острото отравяне се наблюдава потиснатост на нервната система – сънливост, отпуснатост, при тежки отравяния – кома (безсъзнание). Зениците са силно стеснени (точковидни). Особено опасно е потискането на дихателния център – дишането е забавено, повърхностно, настъпва хипоксия. Телесната температура се понижава, отделянето на ypинa намалява.

Особено чувствителни към потискащото действие на опия са малките деца (до 3 години) и старите хора (над 60 години).

Лечение

Лечението на острото отравяне се състои в промивка на стомаха с разреден разтвор на калиев перманганат, разтвор на танин, животински въглен. Прави се изкуствено дишане, а при клинични условия се прилагат съответни противоотрови.

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари